Up

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

 

JASS-UNI, s.r.o. se snaží vytvářet povědomí svých zaměstnanců o potřebách zákazníka. Tuto činnost provádí vedení firmy a zejména představitel managementu ať již na cílených schůzkách či neformálních každoročních posezeních. Každý námět, stížnost, připomínka či snad reklamace zákazníka je podrobně analyzována. Analýze samozřejmě podléhají i neshody, které se mohou vyskytnout v celém procesu přípravy a realizace zakázky. Cílem analýzy je nalézt taková nápravná opatření, která pokud plně neodstraní vznik problémů, pak vznik těchto problémů alespoň plně minimalizují. Celý systém je nastaven tak, aby požadavky zákazníka byly plně uspokojovány a současně, aby trvale docházelo ke zvyšování efektivnosti procesů.