Up

KOMUNIKACE

 

JASS-UNI, s.r.o. si od počátku získávala své zákazníky díky dodržování daných termínů realizace, ale také dodržováním technologických postupů, což se jednoznačně odrazilo na kvalitě odvedeného díla. Vedení organizace si plně uvědomilo, že udržení zákazníků v náročném konkurenčním prostředí musí probíhat na základě neustálého systémového zlepšování všech probíhajících procesů v organizaci. Právě nutnost neustálého systémového přístupu přivedla vedení organizace k zavedení systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9 001 (ISO:2001) a k jeho následné certifikaci prestižním certifikačním orgánem TÜV CZ.