Up
Stavební činnost
Práce z kamene
Sportoviště

STAVEBNÍ ČINNOST

 

 

JASS-UNI, s.r.o. využívá k realizaci zakázek nemalé množství strojního zařízení. Stav tohoto strojního zařízení se nemalou měrou podílí na produktivitě práce, ale zejména na splnění daných termínů realizace díla. Tyto důvody vedly vedení organizace k vytvoření systému prediktivní a preventivní údržby strojního zařízení. Ke zlepšení podmínek provádění údržby, organizace v současnosti rekonstruuje objekt, který po svém dokončení bude splňovat veškerá přísná kritéria daná legislativou v oblasti ochrany životního prostředí a současně bude vytvářet ideální podmínky pro naplnění plánu údržby. Tím bude zajištěn hlavní cíl přijatý v této oblasti a to spolehlivá technika zvyšující produktivitu prováděných prací.