Up

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

 

JASS-UNI, s.r.o. vznikla v roce 1995 spojením samostatných organizací orientujících se na stavební práce v regionu. Strategickým záměrem organizace bylo prosadit se, přes silné konkurenční prostředí, v segmentu stavebních prací orientovaných na zemní práce, úpravu toků, meliorační práce, realizace a opravy soukromých i průmyslových objektů a souvisejících inženýrských sítí. Za takřka desetileté období se organizaci podařilo prosadit se v regionu Uherské Hradiště, Vyškov a Hodonín a k jejím zákazníkům se řadí státní organizace, obecní úřady, soukromé firmy, ale i fyzické osoby.