Vybudování zpevněných ploch ze zámkové a velkoplošné dlažby v zahradě MŠ včetně vpustí na odvodnění, vybudování kruhového pódia, pískoviště, základů pro herní prvky, mlžící kytku pro horké letní dny v ploše z kamenného koberce, herní plochu z pryžového povrchu a sadové úpravy.