Rekonstrukce veřejně přístupné účelové komunikace, ulice Tyršova Staré Město.