Vybudování mlatových chodníků na nádvoří a kolem zámku, rekonstrukce stávající průjezdné komunikace zámeckou zahradou včetně parkovacích stání, terénní úpravy.