Vybudování parkoviště a chodníku kolem bytového domu, zpevněné plochy pro kontejnery a popelnice. Vybourání stávající kanalizace v havarijním stavu a zřízení nové kanalizační stoky.