Vybudování nové pojízdné plochy ze zámkové dlažby ke smuteční síni, odvodnění pomocí liniových žlabů včetně napojení na stávající kanalizaci, zřízení nového veřejného osvětlení podél nové pojízdné plochy. Zřízení nové příjezdové brány pro auta a branky pro pěší. Vybudování nového mobiliáře jehož součástí jsou stojany na kola, odpadkové koše, ruční pumpa, stojan na konve, pítko a stínící ocelové paravany.