Vybudování nové zpevněné plochy z drenážní dlažby, zabudování záchytné jímky na dešťovou vodu z budovy zbrojnice.