Zřízení podkladních vrstev pro nové betonové plochy kolem vážního objektu včetně rozvodů inženýrských sítí a základových kcí pro vybudování nového zázemí z mobilních kontejnerů.