Vybudování nové zpevněné plochy za smuteční síní ze zámkové dlažby, odstavné betonové plochy pro kontejnery, rozdělení prostoru na dvě části zídkou z bílých cihel. Montáž nových příjezdových bran na el. pohon.