III. Etapa revitalizace -spodní část hřbitova zahrnovala vybudování a opravu hlavních páteřních chodníků, propojovacích chodníků – uličky mezi hroby, osazení nových odpadkových košů, laviček a vodovodních pítek, vybudování nového Kolumbária, sanaci hřbitovního oplocení a provedení sadbových úprav.